DEUTSCHENGLISH

+420 412 554 065

Janovský okruh

mapa

Trasa

Mezná – Mlýnská cesta – Hřensko – Janovská vyhlídka – Janov, rozhledna - u Hájenek – Mezní můstek v soutěsce Kamenice - Mezná

Popis trasy

Žlutá značka: Z Mezné vycházíme širokou cestou, nabízející zpočátku výhledy ke skalám v oblasti Pravčické brány. Tzv. Mlýnská cesta potom klesá krásnými lesy k silnici k zastávce autobusu Hřensko, rozc. Pravčická brána. Cca 3,5 km.

Červená značka: Po silnici sestupujeme do Hřenska, kolem vchodu do soutěsek a dále podél Kamenice, míjíme hotel Praha a přicházíme do středu obce k rozcestí se zelenou. Cca 2 km.

Zelená značka: po lávce přes Kamenici. Cesta stoupá lesem kolem pozoruhodné budovy malé acetylenky z poč. 20. století a kolem zbytků starého hřbitova vzhůru k silnici. Dále stoupáme stezkou podél skal na Janovskou vyhlídku s pohledem do údolí Kamenice a na Hřensko. Vzhůru stezkou po lesním hřebenu, potom po úzké asfaltové místní silnici otevřenou krajinou do Janova, na rozcestí se žlutou. Cca 3 km.

Žlutá značka: Z Janova po pár set metrech vystoupíme na zalesněný Janovský vrch (zbytky skalního divadla) ke kovové rozhledně z r. 2014. Výstup je bezplatný, věž je stále otevřena. Vynikající kruhový výhled na skalní stěny, kudy vede cesta na Pravčickou bránu, na Velký Winterberg, stolové hory Saského Švýcarska, Děčínský Sněžník, České středohoří Růžák a Lužické hory.

Cesta dále vede podél golfového areálu okrajem lesa (stále výhledy k jihu), v závěru lesem na rozcestí se zelenou u Hájenek. Cca 2 km.

Zelená značka: Cesta vede k severu, stále lesem, později prudké klesání mezi skalami do kaňonu Kamenice na rozcestí Mezní můstek. Vlevo po proudu vede cesta do Edmundovy soutěsky, vpravo proti proudu do Divoké soutěsky. Naše cesta stoupá kamennou stezkou mezi skalami poměrně prudce do Mezné. Cca 2,5 km.

Délka trasy

13 km

Doba trvání

5 hodin

Začátek trasy

Mezná, penzion Na Vyhlídce

Konec trasy

Mezná, penzion Na Vyhlídce

Doprava

pěší okruh bez dopravy

Náročnost

Dlouhé stoupání z Hřenska na Janovskou vyhlídku a závěrečný výstup z kaňonu Kamenice do Mezné, jinak pohodlné.

Možnosti občerstvení

Restaurace jsou v Hřensku a v Janově (tam nutno odbočit pár set metrů z rozcestí zelené a žluté na začátku Janova), restaurace v golfovém areálu Janov pod Janovskou rozhlednou. V zimě je provoz velmi omezen.

Zajímavosti na trase

  • Staré chalupy v Mezné
  • Skály v Hřensku u ústí Edmundovy soutěsky
  • bývalá acetylenka v Hřensku
  • Janovská vyhlídka
  • Janovská rozhledna
  • malé infocentrum v penzionu U zeleného stromu v Janově (200 m od průběhu trasy, otevřeno jen v době provozu restaurace)
  • golfový areál v Janově
  • Kaňon Kamenice

{phocagallery view=category|categoryid=14|imagecategoriessize=1}